Temel ilkyardım eğitimi nedir?

Temel ilkyardım eğitimi ani yaralanma ve hastalanma durumlarında hayat kurtaracak bilgilerin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.


   Kısa Kısa İlk Yardım Bilgileri