Doğal Afetlerde İlk Yardım(depremlerde)

azazedeyi Kaza Ortamından Çıkarma: · Boyun tesbiti yapılmalı, · Sıkışmanın kaldırılması için araç gereç kullanılmalı, · Kazazedenin arkasına geçmeli, · Kollarını kazazedenin kollarının altından geçirmeli, · Kazazedeyi kolundan tutarak çekmeli, · Vücuda saplanmış cisim varsa çıkarılmamalı


   Kısa Kısa İlk Yardım Bilgileri