Cansın İlkyardım ve Eğitici Eğitimi Kurs Merkezi

İlkyardım ve İlk Yardım Kursu Sınavı için Bilginizi Test Edin!

Aşağıdaki ilk yardım bilgilerinden hangisi yanlıştır?

  • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bak-dinle-hisset yöntemi 10 saniye süre ile yapılmalıdır
  • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kalp masajında uygulanacak bası sayısı 100 kez/dakika olmalıdır
  • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kalp masajında uygulanacak bası, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3 ü kadar olmalıdır
  • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Temel yaşam desteğine, en fazla 30/2 kalp basısının 5 tur tekrarından sonra son verilmelidir

OED Eğitimi (Şok Cihazı) Nedir?

Neden OED Eğitimi Almalıyım

Zorunlu İlk Yardım Eğitim Denetimleri Devam Ediyor

Zorunlu İlkyardım Eğitimi

18 Mart 2006'dan itibaren TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumlar tarafından iş yerlerine denetimler başlamıştır.
Bilindiği üzere tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Kursundan en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur".

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursumuz

İlkyardım Eğitimci Eğitimi Kursumuz
ilk yardım eğitimi alan katılımcılarımıza, Cansın ilkyardım eğitim kursu tarafından sağlık bakanlığı onaylı ilkyardım sertifika belgesi ve ilkyardımcı kimlik kartı verilecektir.

Şubelerimiz

Şubelerimiz